લેટ્યુસ

લેટ્યુસ વિશેનું સ્વપ્ન તમને લાગે છે તે પસંદગીઓનું પ્રતીક છે કે તમે ગંભીર નથી અથવા કોઈને પરેશાન નહીં કરે. તમને નથી લાગતું કે આયાત કરવા કે સંઘર્ષ કરવા માટે પૂરતા મહત્વના છે. તમે ધારો છો તેવી પરિસ્થિતિઓ અથવા પસંદગીઓ દરેકને આનંદદાયક હોય છે. એવું ન લાગશો કે તમારે પરવાનગીની જરૂર છે અથવા તેઓ શું વિચારે છે તે પૂછવા માટે કોઈની જરૂર છે. નેગેટિવ રીતે, લેટસ એક સંકેત હોઈ શકે છે કે તમને પૂરો વિશ્વાસ છે કે સમસ્યા બીજી વ્યક્તિ પ્રત્યે સંવેદનશીલ નથી. આંધળી ધારણાઓ .