સગાઈની વીંટી

સગાઈની વીંટીનું સ્વપ્ન એવી પ્રતિબદ્ધતા કે વચનનું પ્રતીક છે જે હજુ સુધી નક્કી થયું નથી. ~સોદા પર સંપૂર્ણ મહોર~ કર્યા વિના પરિસ્થિતિ કે સંબંધની પસંદગી કરવી. તેને કાયમી બનાવવા માટે રાહ જોતી વખતે તમારે શું જોઈએ છે તે જાણવું. ક્ષતિગ્રસ્ત અથવા ખામીયુક્ત સગાઈની વીંટીનું સ્વપ્ન ભવિષ્ય માટેની તમારી યોજનાઓ વિશેની લાગણીઓનું પ્રતીક છે, જેટલી તમે ઇચ્છો તેટલી સંપૂર્ણ કે પ્રામાણિકતા સાથે નહીં. તે મૂંઝવણો, શંકાઓ અથવા નકારાત્મક સ્મૃતિઓનું પ્રતિનિધિત્વ પણ હોઈ શકે છે, જે તમને હંમેશાં એવું લાગતું અટકાવશે કે પરિસ્થિતિ એટલી જ સંપૂર્ણ છે જેટલી તમે ઇચ્છો છો તેટલી જ પરફેક્ટ છે.