ઈસુ ખ્રિસ્ત

यीशु के बारे में सपना खुद के एक पहलू का प्रतीक है जो आपको बलिदान देता है या कुछ छोड़देने के लिए सब कुछ कर रहा है। જીવનમાં એવી વસ્તુઓ નો વરસાદ કે જે અનિચ્છનીય કે બિનજરૂરી હોય. यीशु नकारात्मक आदतों को छोड़ने या सामान्य तौर पर नकारात्मकतावाद से भागने का बताता है। ઉદાહરણ: એક યુવાને ઈસુને જોવાનું સ્વપ્ન જોયું. વાસ્તવિક જિંદગીમાં તે ધૂમ્રપાન છોડવાનો પ્રયત્ન કરી રહી હતી.