આંગળી ચીંધી રહ્યા છીએ

કોઈ વસ્તુ તરફ આંગળી ચીંધવાનું સ્વપ્ન કોઈ પરિસ્થિતિ કે ચોક્કસ વર્તણૂક તરફ ધ્યાન દોરવાની ઇચ્છાનું પ્રતીક છે. તમે અથવા કોઈ એવી વ્યક્તિ કે જે સૂચન કરી રહ્યા છે. સ્વપ્નમાં આંગળી ચીંધવી એ એક સંકેત હોઈ શકે છે કે તમારે પરિસ્થિતિ અથવા તમારા પોતાના કાર્યો પર વધુ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. વૈકલ્પિક રીતે, સ્વપ્નમાં આંગળી ચીંધવું તમને બતાવવામાં આવતી સમસ્યાના ઉકેલને પ્રતિબિંબિત કરી શકે છે. બંદૂક તરફ ઇશારો કરવાનું સ્વપ્ન દૃઢ અથવા આક્રમક સૂચનોનું પ્રતીક છે. કોઈ તમને શું કરવું કે શું કરવું તે કોઈ કહે છે. તે ભયની નિષ્ફળતા અથવા તમારી પસંદગીઓને નિર્દેશિત શક્તિશાળી વ્યક્તિત્વનું પ્રતિનિધિત્વ પણ હોઈ શકે છે.