પિન (સુશોભનાત્મક)

સુશોભનાત્મક પિનનું સ્વપ્ન તમારા વિશે કંઈક એવું પ્રતીક છે જે તમને લાગે છે કે બીજાઓએ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. તે તમારા વિશે કંઈક એવું પણ હોઈ શકે છે કે તમે બીજાઓની નોંધ લેવાનું પસંદ કરો છો, કારણ કે તમે લાભ કરો છો અથવા બીજાને તમારા વિશે સારો અહેસાસ કરાવી શકો છો. નેગેટિવ રીતે, ડેકોરેટિવ પિન તમારી જીવનશૈલી વિશેની લાગણીઓને પ્રતિબિંબિત કરી શકે છે અથવા તમારી નબળી પસંદગીઓ બીજાઓને પ્રદર્શિત કરવામાં આવે છે. ઉદાહરણ: એક મનુષ્યે બળથી સુશોભનાત્મક પિન રાખવાનું સ્વપ્ન જોયું હતું અને વારંવાર પોતાના પગ સાથે જોડાયેલું હતું. જીવનમાં તેને એ નોંધવાની ફરજ પડી હતી કે બેઘર લોકોને જગાડવા માટે બેઘર લોકોને કેટલી ગંભીર મદદની જરૂર હતી. પિન તેની નબળી પસંદગીઓ અથવા ખરાબ નસીબને પ્રતિબિંબિત કરતી હતી, જેના પરિણામે તે બેઘર બની ગયો હતો જે તેને સતત બીજાઓને પ્રદર્શિત કરતો હતો.