ઓક વૃક્ષ

ઓકનું વૃક્ષ જોવાનું સ્વપ્ન એ સ્વપ્નોનું સંદિગ્ધ પ્રતીક છે. આ સ્વપ્ન લાંબા આયુષ્ય, સ્થિરતા, શક્તિ, સહિષ્ણુતા, બુદ્ધિ અને સમૃદ્ધિનું પ્રતીક બની શકે છે. ઓકના વૃક્ષને અકોર્ન વાળા જોવાના સ્વપ્નમાં તેનો અર્થ થાય છે પ્રમોશન અથવા સામાજિક વ્યાપમાં વધારો.