બનાવવાની રીત

રેસિપીનું સ્વપ્ન સમસ્યાને પહોંચી વળવા માટે રેજિમેન્ટનું પ્રતીક છે. તમે માનો છો કે જો તમે દરેક વખતે કરશો તો સમસ્યાનું સમાધાન થશે. નેગેટિવ રીતે, રેસિપી એક સંકેત હોઈ શકે છે કે તમને સમસ્યાનો જવાબ શોધવામાં મુશ્કેલી પડી રહી છે. તે એવું કંઈક છોડવાની જરૂરિયાત પણ સૂચવી શકે છે જે કામ નથી કરતી અને તે કંઈક કરે છે.