વેક્યુમ ક્લીનર

વેક્યુમ ક્લીનરનું સ્વપ્ન છેવટે સમસ્યાઓનો સામનો કરવાની તમારી ચિંતા અથવા પ્રેરણાનું પ્રતીક છે. વસ્તુઓ દૂર જઈ રહી છે તેનો અહેસાસ. સક્રિય અથવા ઉકેલલક્ષી બનો. તમારા કામ કે એટિટ્યૂડને સાફ કરો. હેતુ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો અથવા કંઈક બુદ્ધિશાળી બને. નેટિવિઝમ કે જવાની સમસ્યાઓની અવગણના કરવી. જૂના વિચારો અને ખરાબ આદતોથી છુટકારો મેળવો. તમારું જીવન નક્કી કરી રહ્યા છે. તૂટેલા વેક્યુમ ક્લીનરનું સ્વપ્ન તમારી ખોવાયેલી પ્રેરણા અથવા તમારા જીવનના કેટલાક ક્ષેત્રને સાફ કરવાની ક્ષમતાનું પ્રતીક છે. તમે ઇચ્છો તે સંપૂર્ણપણે જવાબદાર કે વ્યાવસાયિક દેખાવ શક્ય નથી એવું લાગણી અનુભવે છે. ઉદાહરણ: એક માણસે વેક્યુમ ક્લીનરનું સ્વપ્ન જોયું. વાસ્તવિક જીવનમાં, છેવટે તે કેટલીક સમસ્યાઓનું સમાધાન કરવામાં સફળ રહ્યો હતો, જે અગાઉ તે એટલો વિચલિત થઈ ગયો હતો કે તે એટલો બધો વિચલિત થઈ ગયો હતો કે તે તેનો સામનો કરી શક્યો નહોતો.