ગ્રિફિનનું સ્વપ્ન જોવું એ પ્રતિભાશાળી વ્યક્તિના જીવનમાં નસીબનું પ્રતીક છે. સ્વપ્નના તમામ હકારાત્મક ગુણો અને સ્વપ્નના જીવનમાં ફેરફારોના તમામ નસીબદાર પાસાઓનું પ્રતિનિધિત્વ સ્વપ્નમાં ગ્રિફિન દ્વારા કરવામાં આવે છે. ગ્રિફિન અથવા ગ્રિફિન એક પૌરાણિક પ્રાણી છે, જેમાં સિંહનું શરીર, પૂંછડી અને પગ અને ગરુડની પીઠનું માથું અને પાંખો હોય છે – આ ગુણો દર્શાવે છે કે સ્વપ્ન કરનારસિંહ અને ગરુડ જેવી જ ક્ષમતા ધરાવે છે. ગ્રિફિનનું સ્વપ્ન એ સ્વપ્નની લાક્ષણિકતાઓના ગુણધર્મોનું પ્રતિનિધિત્વ છેઃ સંઘર્ષની શારીરિક શક્તિ, અભિપ્રાયમાં સ્થિરતા, નિર્ણય લેવામાં વિવેકનું વિઝન, અંતઃસ્ફુરણાની ભાવના અને ઉદ્દેશોની સિદ્ધિ પ્રત્યે સતર્કતાની સ્થિતિ. આ કુશળ અને પ્રતિભાશાળી વ્યક્તિત્વની સંપૂર્ણતાનો જ એક ભાગ છે, જે ગ્રિફિનનું પ્રતીક છે. સ્વપ્નકરનાર પાસે જ્ઞાન, બુદ્ધિ, બુદ્ધિ, શારીરિક અને ભાવનાત્મક શક્તિ પૂરતું મર્યાદિત નથી. વૈકલ્પિક રીતે, ગ્રિફોન નું સ્વપ્ન સૂર્ય સાથે સંકળાયેલું છે. આખી જિંદગી જે તારામાંથી આવી રહી છે. સાથે સાથે સૂર્યની શક્તિ પણ વિનાશક બની શકે છે. આ ગુણધર્મ વિશે, સ્વપ્નદ્રષ્ટા માટેની ભલામણ ખૂબ જ સરળ છે, પરંતુ મહત્ત્વની છે. તમારી શક્તિઓનો એવી રીતે ઉપયોગ કરો કે તમારા કોઈ પણ વિરોધીએ નોંધ્યું નહીં કે તમે કેટલા મજબૂત છો….